Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
025481
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
69
41
1186
21747
4833
10178
25481

Your IP: 3.80.177.176
2018-12-16 04:03
December 2018
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกใหม่

1. สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1.1  ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

  1.2  ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และในวันสมัครไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรค

เรื้อรังจนรักษาไม่หาย  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

  1.3  มีอายุไม่เกิน  65  ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร

  1.4  มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมาย

  1.5  ต้องมีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ

2. เอกสารประกอบใบสมัคร (ต้องยื่นด้วยตนเอง)                    

   2.1  ใบสมัคร (พร้อมกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน)

   2.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาบัตรข้าราชการผู้สมัคร              

  2.3  สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 

  2.4  สำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี)

  2.5  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์             

  2.6  ใบรับรองแพทย์  (ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ)

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน

  3.1  รับสมัครสมาชิกกรณีสมาชิก  คู่สมรส  และบิดามารดา  มีอายุไม่เกิน  65  ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร และกรณีบุตรของสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะแต่อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันสมัคร  รับเงินค่าสมัคร  ค่าบำรุง  และค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า  พร้อมตรวจสอบเอกสารและตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร  พร้อมชำระเงินค่าสมัคร  100  บาท  ค่าบำรุง  50  บาท  ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า  300  บาท  และค่าความมั่นคง  3,000  บาท(กรณีสมาชิก  คู่สมรส  และบิดามารดามีอายุ  60 -  65  ปี)  สมาคมประชุมพิจารณาคุณสมบัติและอนุมัติการเป็นสมาชิกในเดือนถัดไป

  3.2  รับสมัครสมาชิกกรณีบุคลากรหน่วยงานของรัฐในจังหวัดหนองบัวลำภู  รับเงิน ค่าสมัคร  ค่าบำรุง  และค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า  พร้อมตรวจสอบเอกสารและตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร  พร้อมชำระเงินค่าสมัคร  100  บาท  ค่าบำรุง  50  บาท  ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า  4,050  บาท  และค่าความมั่นคง  3,000  บาท(กรณีสมาชิกมีอายุ  60 -  65  ปี) สมาคมประชุมพิจารณาคุณสมบัติและอนุมัติการเป็นสมาชิกในเดือนถัดไป

สมาคมฌาปนกิจฯ สอ.ครูหนองบัวลำภู

/attachments/article/1/คณะกรรมการดำเนินการ.pdf

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด(สอ.นภ.)

 

คณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ(คลิ๊กดู)

คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ(คลิ๊กดู)

 คณะกรรมการผู้ตรวจสอบฯ/เจ้าหน้าที่(คลิ๊กดู)

ภาพกิจกรรมสมาคมฯมอบค่าสงเคราะห์ศพให้กับทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต

        1.รับแจ้ง 1 มกราคม - 30 เมษายน 2561  จำนวน 27 ราย (คลิ๊กดูรายชื่อ)

       2.รับแจ้ง 15-30 พฤษภาคม 2561  จำนวน 5 ราย  (คลิ๊กดูรายชื่อ)

     3. รับแจ้ง 4-25 มิถุนาย 2561      จำนวน 7 ราย  (คลิ๊ดูรายชื่อ)

      4. รับแจ้ง 9-31 กรกฎาคม 2561   จำนวน 8 ราย (คลิ๊กดูรายชื่อ)

      5. รับแจ้ง 2-23 สิงหาคม 2561    จำนวน 12 ราย (คลิ๊กดูรายชื่อ)

      6. รับแจ้ง10-24 กันยายน 2561 จำนวน 3 ราย  (คลิ๊กดูรายชื่อ)

      7. รับแจ้ง 2-1- ตุลาคม 2561  จำนวน 9 ราย  (คลิ๊กดูรายชื่อ)

 

ำนวนสมาชิก ณ 31 ตุลาคม 2561
    ยอดยกมา 5,444 คน
  บวก เข้าใหม่ 3    คน
  บวก ขอคืนสมาชิก
 คน
  หัก ลาออก -  คน
  หัก ให้ออก(มติประขุมครั้งที่แล้ว) 3  คน
  หัก ตาย(ถึงแก่กรรม) 9 คน
  สรุป ยอดสมาชิกคงเหลือ(ณ 31 ต.ค.61) 5,435
คน

  รายชื่อสมาชิกตาย(จ่ายเงินรอบแรก)เดือน ตุลาคม 2561  (คลิ๊กดูที่นี่)

 

 รายชื่อสมาชิกเข้าใหม่ เดือน ตุลาคม 61 จำนวน 3 ราย

จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ รอบ 2 (ตุลาคม) จำนวน 17 ราย
แก่ทายาทสมาชิก และขออนุมัติ จำนวน 9 ราย
 
              สำหรับผู้ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด (สฌ.นภ.) 
 ทายาท/ผู้รับผลประโยชน์ จะได้รับค่าตอบแทนสูงถึง 150,000 บาท
รับสมาชิกจากบุคคลากรของหน่วยงานราชการอื่นในจังหวัดหนองบัวลำภู
รายชื่อสมาชิกที่ถูกประกาศให้สิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพจากสมาคมฯ
ในเดือนตุลาคม 2561 จำนวน - ราย (คลิ๊กดูรายชื่อ)
 
 

1887970


DSCF3881.jpg

มี 61 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์


-----------------------------------

เดือน จำนวนเงิน
มกราคม 250.00 บาท
กุมภาพันธ์ 250.00 บาท
มีนาคม 250.00 บาท
เมษายน 250.00 บาท
 พฤษภาคม           250.00 บาท
 มิถุนายน        250.00 บาท
   
   
   
   
   


-----------------------------------

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  100 บาท

ค่าบำรุงรายปี ปีละ        50 บาท

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 300บาท

สถาบันการเงิน






 

   

 

 

 

 

 

 

ข่าววันนี้












สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด

Copyright © 2018. All Rights Reserved.